Budżet na inicjatywy

Budżet na inicjatywy

Po wielu miesiącach prac w ramach projektu „Samo-rządni w szkole”, przyszedł czas na zbieranie plonów. W związku z czym postanowiliśmy przekazać „pałeczkę” do działania naszym młodym samorządowcom z 4 szkół podstawowych z powiatu wąbrzeskiego (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy, SP Zieleń, SP Nr 2 i Nr 3 z Wąbrzeźna, SP Wielkie Radowiska). Każdy z samorządów uczniowskich otrzymał 1000 zł na przeprowadzenie inicjatywy w swojej szkole, dzięki czemu młodzież będzie mogła w praktyce wykorzystać wiedzę, jaką nabyła podczas realizacji projektu. Przy wsparciu opiekunów, uczniowie przeprowadzą diagnozę potrzeb, określą cele, działania, budżet i opracują fiszki projektowe. Tworząc fundusz grantowy, zależało nam na tym, aby pokazać młodym ludziom, że mają wpływ na to, co dzieje się wokół nich i mogą w możliwym dla siebie stopniu, zmieniać swoje otoczenie. Szczegóły dot. funduszu na inicjatywy, zostały już omówione podczas narady z opiekunami samorządów, resztą zajmą się samorządy uczniowskie!