Koncepcja współpracy

Koncepcja współpracy
Rada Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy oraz władze Gminy Płużnica symbolicznie podpisali wypracowany model współpracy, który zawiera kilka punktów budujących współpracę między nimi. Model obejmuje trzy kluczowe obszary współpracy, komunikację, finansowanie i wspólne działania. W ramach obszaru komunikacji, ustalono ilość spotkań uczniów z władzami gminy w trakcie roku szkolnego oraz możliwość wykorzystywania gminnych kanałów informacyjnych do komunikowania się z mieszkańcami gminy. W obszarze finansowym, rada SU, będzie miała zapewnione środki na własne inicjatywy oraz transport na dwa spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego.
W ramach ostatniego obszaru dot. wspólnych działań, władze gminy i rada SU, zdecydowali, że będą cyklicznie organizować Gale Rad Samorządów Uczniowskich  z powiatu wąbrzeskiego.